บริษัท เคเจพีคอนส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 จากการรวมตัวของผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ในแวดวงธุรกิจการก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี
ทาง บริษัทฯ ยังได้รับงานครอบคลุม ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม ( Architectural & Engineering Design ) การปรับปรุงและ ต่อเติมอาคาร ( Building Renovation ) และพัฒนาสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ( Building Constrution ) อย่างเต็มตัวรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างหลากหลาย

OUR SERVICES

OUR CLIENTS

© 2024 KJP Cons. All Rights Reserved.